Kategorier

Förbränningstoaletter

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-09-01

Förbränningstoaletter och dess dofter.

Återkommande klagomål från grannar (senast 2 anmälningar) angående störande lukt. Allmän diskussion med utvärderingsbilaga som underlag

Styrelsen beslöt

att inte tillåta nya förbränningstoaletter, men befintliga får finnas kvar.

Styrelsemöte 2020-08-11

Styrelsen beslöt

att uppdra till byggansvarig att ta fram en sammanställning till styrelsen med för och nackdelar med förbränningstoaletter på koloniområdet.

att bordlägga frågan tills det finns ett underlag för en fortsatt diskussion och ett styrelsebeslut angående om föreningen sak tillåta förbränningstoaletter eller ej.

Tidigare Dammar
Innehåll