Kategorier

Boken om kolonin

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-08-11

Boken om kolonin: trycka fler ex, till nya kolonister

Jeanette Grill rapporterade att materialet till boken finns i föreningens ägo. Frågan är om det är aktuellt med ett nytryck av boken med anledning av att materialet till viss del är inaktuellt då det togs fram till 75 års jubileet.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt Jeanette Grill att skicka ut offertförfrågan på ett möjligt nytryck och när kostnadsuppgift finns återrapporterade det till styrelsen för ett beslut om att gå vidare eller ej.

Innehåll