Kategorier

Byggnationer

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-09-01

Byggnationer utan tillstånd.

Det förekommer allt oftare byggnation på lotter utan att tillstånd inhämtas. Dessutom byggs det trots att man har fått avslag på byggansökan. Vi diskuterade hur detta ska kunna stävjas. Erik Andersson hade kontaktat Anders Wern på Arrendenämnden och fått viss positiv respons om att ärenden skulle kunna drivas där.

Styrelsen beslöt

att byggansvarig/-a ska informera kolonisten om att ärenden kommer att skickas till Stadsbyggnadskontoret och/eller Arrendenämnden i linje med det avtal vi har med staden.

att i övrigt bordlägga frågan då det behövs mer vetskap om vad Arrendenämnden kan vara behjälpliga med samt vilka kostnader som kan uppkomma.

Nästa Dammar
Innehåll