Kategorier

Dammar

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-08-11

Dammar på koloniområdet

Frågor om att anlägga damm respektive en mark fast bassäng har inkommit till byggansvarig.

Styrelsen beslöt

att inga nya markfasta dammar eller liknande godkänns tillsvidare, i avvaktan på föreningens reviderade byggregler.

Tidigare Byggnationer
Nästa Förbränningstoaletter
Innehåll