Kategorier

Eldstäder

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-08-11

Eva rapporterade att en brandinspektör från Storstockholms Brandförsvar har påbörjat en inventering på vårt område vilka kolonistugor som har skorsten inför en sammanställning av vilka som har egen eldstad och därmed behöver brand besiktigas.

Styrelsen noterar till protokollet att Storstockholms brandförsvar är en myndighet och att vid förfrågan kommer föreningen därmed behöva lämna ut kontaktuppgifter till berörda medlemmar till Storstockholms brandförsvar.

Nästa Styrelsearbete
Innehåll