Kategorier

Intresselistan

Du är här:
  • Hem
  • Intresselistan
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-09-01

Redovisning lott (köpare) och kötid.

Köande har önskat att vi anger pris och kötid för sålda lotter.

Styrelsen beslöt

att föreningen inte kan lämna ut sådan information. Mattias Ljunggren besvarar aktuell inkommen förfrågan.

att Erik Andersson inför 2021 uppdaterar hemsidan med uppgift om kötid för sålda objekt 2020.

Innehåll