Kategorier

Klubbhuset

Du är här:
  • Hem
  • Klubbhuset
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-08-11

Klubbhuset, ny kyl/frys

Anne-Marie rapporterade att Carina Lenngren, som husansvarig för Klubbhuset informerat att hon kan sköta inköp och transport av ny kyl/frys till Klubbhuset i enlighet med styrelsens beslut från den 11 juli. Hon behöver dock få med sig en styrelseledamot för att bära in skåpet.

Anne-Marie lyfte frågan att uppdraget som husansvarig för Klubbhuset inte hittills fått något årsarvode, i enlighet med andra uppdrag.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt Hans Krantz att följa med till IKEA och hjälpa till med transport och inbärning i Klubbhuset.

att bevilja ett ordinarie årsarvode på 2 000kr för uppdraget som husansvarig för Klubbhuset.

att uppdra åt husansvarig för Klubbhuset att skriva ner sina arbetsuppgifter för uppdraget, och sammanställningen tillförs på styrelsens samlingsdokument gällande uppdragsbeskrivningar.

Innehåll