Kategorier

Miljöstation och sopmollocker

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-08-11

Hans redogjorde för möte med nuvarande hyresgäst samt med kolonist Mattias Carlsen, Sund Fastighet & miljö som även önskar hyra. Man är överens om att kunna samhyra och dela ytorna mellan sig.

Styrelsen beslöt

att fastställa att hyran för miljöstation och sandficka under vintersäsongen till 25 000SEK.

att uppdra åt Hans Krantz att besiktiga och fotografera anläggningen inför uthyrningshyresperioden för att dokumentera status och eventuella befintliga skador.

att uppdra åt kassören att ta fram ett gemensamt avtal för två hyresgästerna för perioden 15 oktober 2020-15 april 2021 med ett gemensamt underhållsansvar av miljöstationen och sandfickorna för hyresgästerna gentemot Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck.

att uppdra åt Hans Krantz att informera Sund Fastighet & miljö att styrelsen återkommer med besked under våren 2021 om möjligheten att eventuellt hyra sandfickorna på helårsbasis.

Innehåll