Kategorier

Parkeringar

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-09-01

Parkering mot/i parkområdena, avgränsningar av dessa

Matts Pihl redogjorde för ett samtal med stadsdelens Peter Mellin: att föreningen inte tar kostnaden (88188:- samt moms enligt en inkommen offert, av två). Staden kommer enligt samtalet inte heller att stå för arbetet/kostnaden.

Styrelsen beslöt

att med stöd av samtalet med staden inte investera i de stoppstenar/staket som skulle behövas.

att föreningen fortsätter att markera parkeringsförbuden med enkla förbudsskyltar på stolpar i marken.

Styrelsemöte 2020-08-11

Parkering mot/i parkområdena, avgränsningar av dessa

Matts rapporterade att skyltar med parkeringsförbud nu finns på berörda platser där det tidigare parkerats. Dock har skyltarna tagits ned av obehöriga ett flertal gånger, så arbetat med att skylta är pågående.

Två offertförfrågningar är skickade gällande kostnader för lågt staket respektive lägga ut stenbumlingar för att markera parkeringsförbud.

Styrelsen diskuterade hur vi kan gå vidare med samtalen med staden gällande vilken skrivning i vårt arrendeavtal de kan hänvisa till gällande att föreningen ska stå för kostnaden för genomförandet av deras beslut om parkeringsförbud på koloniområdet.

Ny plats för handikapparkering

Matts rapporterade att arbetet med att ordna en ny handikapparkering vid lott 75 går vidare och beräknas vara klart inom kort.

Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet till kommande sammanträde för att då ta ställning till kostnaden för alternativet staket eller sten för att markera parkeringsförbuden.

att vid nästa möte diskutera vidare möjligheten att ta upp ärendet med staden ytterligare när vi vet vad föreningens kostnad blir för att genomföra stadens beslut om parkeringsförbud.

Innehåll