Kategorier

Styrelsearbete

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-09-01

e-post adressen koloni.skarp@telia.com

Styrelsen beslöt

att Ulrika Hedbom tar över administrationen av adressen och slussar ärenden vidare vid behov.

Tidigare Eldstäder
Nästa Valberedningen
Innehåll