Kategorier

Duscharna

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-09-01

Önskemål om värme/element i dusch.

Det anses vara kallt i duscharna under vår och höst och att värme önskas.

Styrelsen beslöt

att ge Mattias Ljunggren i uppdrag att utreda frågan, vad gäller möjligheter och kostnader.

att Ulrika Hedbom svarar kolonist.

Innehåll