Kategorier

Valberedningen

Du är här:
< Tillbaka

Styrelsemöte 2020-08-11

Beslöts att uppdra åt ordföranden att erbjuda valberedningen att delta på ett styrelsesammanträde innan årsskiftet och ett sammanträde efter årsskiftet. Valberedningen får då möjlighet att delta från mötets öppnande till och med punkten rapportering från grupper.

Beslöts att inte tillåta valberedningen att ta del av en sammanställning av föreningens medlemsregister. Om valberedningen behöver få kontaktuppgifter till någon/några medlemmar i föreningen får de dessa specifika uppgifter genom föreningens kassör.

Tidigare Styrelsearbete
Innehåll